Oferta

Od początku 2010 r. obowiązują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r.

SPRZEDAWCA – podmiot gospodarczy prowadzący działalność handlową na terytorium RP, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz, który zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu podatku VAT lub sam dokonuje takiego zwrotu

Zakres usług obsługi płacowej i kadrowej:
§  prowadzenie akt osobowych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.
§  przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z regulacjami prawnymi...

1. Bieżąca obsługa księgowa:
§  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
§  przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT...

Zakres usług doradztwa podatkowego:
§  sporządzanie opinii dla podatników i płatników,
§  konsultacje, porady pisemne i ustne...