Doradztwo Podatkowe

Zakres usług doradztwa podatkowego:

§  sporządzanie opinii dla podatników i płatników,

§  konsultacje, porady pisemne i ustne,

§  szybkie i rzeczowe doradztwo za pośrednictwem e-maila,  

§  analiza wpływu zmian prawa podatkowego na bieżącą sytuację Klienta,

§  przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,

§  sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,

§  reprezentacja w kontrolach i postępowaniach podatkowych,

§  planowanie podatkowe,

§  sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,

§  szkolenia podatkowe,

§  doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne).