Księgowość

Zakres  usług księgowych.

1. Bieżąca obsługa księgowa:

§  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;

§  przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT;

§  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

§  sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych do GUS i NBP;

§  sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli;

§  udzielanie bieżących konsultacji księgowych;

2. Pozostałe usługi księgowe:

§  przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;

§  opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna);

§  obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta;

§  udzielanie konsultacji księgowych w specyficznych sprawach;;

§  opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli;

§  przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów;

§  wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy;

§  realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości, na życzenie Klienta.