Zwrot Podatku VATPłace i KadryKsięgowośćDoradztwo Podatkowe

Zwrot Podatku VAT

Naliczonego W Innym Państwie Członkowskim

Płace i Kadry

prowadzenie akt osobowych, dokumentacji, sprawozdawczości, korespondencji personalnych, itp.

Księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT...

Doradztwo Podatkowe

sporządzanie opinii dla podatników i płatników, §  konsultacje, porady pisemne i ustne...

Kancelaria Doradztwa Podatkowego